لطفاً کمی صبر کنید!
جستجوی نام دستگاه
مرتب سازی بر اساس:
51 مورد
از 1 تا 51

Gestetner MP 9000

دستگاه فتوکپي ليزري گستتنر MP9000

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner 3285

دستگاه فتوکپي ليزري گستتنر 3285

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Gestetner MP 2500 LN

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر MP 2500 LN

(آکبند)

دستگاه ريکو MP2500
با امکانات برد پرينتر و اسکنر

Gestetner DSM 721d

فتوکپي ليزري گستتنر DSm 721d

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner MP 1600 L

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر MP1600L

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner 1802

دستگاه فتوکپي ديجيتالي گستتنر 1802

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Gestetner 7502

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 7502

(از رده خارج شده)

Gestetner DSM 675

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر 675

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner 3502

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 3502

(از رده خارج شده)

امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و اسکنر بر روي دستگاه
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ...

Gestetner MP 2510

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ريکو آفيشيو MP2510

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Gestetner 6002

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 6002

(از رده خارج شده)

Gestetner 10502

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر 10502

(از رده خارج شده)

Gestetner 1502

دستگاه فتوکپي ديجيتالي گستتنر 1502

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Gestetner DSM 735

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر 735

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner MP 6500

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر MP6500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner MP 5500

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر MP5500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner DSM 627

دستگاه فتوکپي ديجيتالي گستتنر 627

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))


فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Gestetner DSM 632

دستگاه فتوکپي ديجيتالي گستتنر DSM632

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))


فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Gestetner 8502

فتوکپي و پرينتر ليزري

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Gestetner DSm 725

دستگاه فتوکپي ليزري گستتنر 725

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Gestetner DSM 745

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر 745

(از رده خارج شده)

Gestetner DSM 730

دستگاه فتوکپي ليزري گستتنر 730

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Gestetner MP 3500

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر MP3500

(از رده خارج شده)

Gestetner MP 4500

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر MP4500

(از رده خارج شده)

Gestetner 9002

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر 9002

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Gestetner 10512

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر 10512

(از رده خارج شده)

Gestetner 2640 E

فتوكپي ليزري گستتنر 2640

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Gestetner 3355

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 3355

(از رده خارج شده)

Gestetner 3240

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 3240

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Gestetner 2850 E

فتوكپي ليزري گستتنر 2850

(از رده خارج شده)

Gestetner 3265

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 3265

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Gestetner 3270

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 3270

(از رده خارج شده)

Gestetner 3370

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 3370

(از رده خارج شده)

Gestetner 1302

فتوکپي ليزري روميزي گستتنر 1302

(از رده خارج شده)

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري آسان و خروج کپي...

Gestetner 4502

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 4502

(از رده خارج شده)

Gestetner 5502

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 5502

(از رده خارج شده)

Gestetner 2212

دستگاه فتوکپي گستتنر 2212

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

Gestetner 2712

دستگاه فتوکپي ديجيتالي گستتنر 2712

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

Gestetner DSM 615

دستگاه فتوکپي ديجيتالي گستتنر 615

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Gestetner DSM 618

دستگاه فتوکپي ديجيتالي گستتنر 618

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Gestetner DSM 622

دستگاه فتوکپي ديجيتالي گستتنر 622

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Gestetner 3532

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 3532

(از رده خارج شده)

Gestetner 4235

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 4235

(از رده خارج شده)

Gestetner 4245

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 4245 ( معادل ريکو 2045 )

(از رده خارج شده)

Gestetner 4532

فتوكپي و پرينتر ليزري گستتنر 4532

(از رده خارج شده)

Gestetner DSM 651

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر 651

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner DSM 660

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر 660

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner MP 161

دستگاه فتوکپي ليزري گستتنر MP 161

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner MP 1900

فتوکپي ليزري گستتنر MP 1900

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Gestetner MP 7500

فتوکپي و پرينتر ليزري گستتنر MP7500

(از رده خارج شده)

Gestetner MP 1100

فتوکپي ديجيتالي گستتنر MP1100

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

51 مورد
از 1 تا 51

محصولات برتر

OEM 7588 دوکاره

صحافي دوکاره فنر پلاستيکي و فلزي 7588

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP 5001

دستگاه فتوکپي و پرينتر ريکو آفيشيوMP5001

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph EZ 200

دستگاه ريسوگراف EZ 200

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX COLOR 550

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph RZ 200 EP

دوپليکيتور ريسوگراف RZ 200 EP

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM فنري دوکاره2030

صحافي دوکاره الکتريکي فنر دوبل و مارپيچ 2030 با فنرانداز برقي

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph CZ 180

دوپليکيتور ريسوگراف CZ 180

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP C 6501

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی ریکو MPC 6501

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

HP Design Jet T795

پلاتر اچ پي ديزاين جت تي 795

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX EXCEL

کاغذ زيراکس اکسل

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Konica Minolta BIZHUB C452

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 452

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM A3 858 Trimmer

گيوتين قدرتي مدل 858 تا سايز A3

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 5775 / 5775A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5775

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 7556

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5000

دستگاه ريسوگراف رنگي HC 5000

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph comcolor 7050

ريسوگراف رنگي comcolor7050

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5500

ريسوگراف رنگي HC 5500

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

نظرسنجی

به نظر شما اشخاصي که بدون توجه به اصول اخلاق حرفه اي اقدام به سرقت و کپي غيرقانوني مطالب ساير وبسايتها از جمله COPYBAZAR مي نمايند، تا چه اندازه مي توانند مورد اعتماد مخاطبين خود، قرار بگيرند؟بالای صفحه

Copyright 2007-2017 Azerbaijan Office Equipments - All Rights Reserved. (Best viewed in: Firefox and Google Chrome)

بالای صفحه