لطفاً کمی صبر کنید!
جستجوی نام دستگاه
مرتب سازی بر اساس:
43 مورد
از 1 تا 43

Lanier LD 190

دستگاه فتوکپي ليزري لنير LD190

(از رده خارج شده)

Lanier LD 320d

فتوکپي ليزري لنير MP2000

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Lanier 5518

دستگاه فتوکپي ديجيتالي لانير 5518

(از رده خارج شده)

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Lanier LD 316

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير LD 316

(از رده خارج شده)

Lanier LD 175

فتوکپي و پرينتر ليزري لانير 175

(از رده خارج شده)

Lanier 5705

فتوکپي و پرينتر ليزري لانير 5705

(از رده خارج شده)

Lanier LD 075

فتوكپي و پرينتر ليزري لانير 075

(از رده خارج شده)

Lanier 5515

دستگاه فتوکپي ديجيتالي لنير 5515

(از رده خارج شده)

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Lanier MP 2510

دستگاه فتوکپي ديجيتالي لنير MP2510

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Lanier 5635

فتوكپي و پرينتر ليزري لانير 5635

(از رده خارج شده)

امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و اسکنر بر روي دستگاه
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ...

Lanier LD 235

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير 235

(از رده خارج شده)

Lanier MP 5500

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير MP5500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Lanier 5685

فتوکپي و پرينتر ليزري

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Lanier LD 060

فتوكپي و پرينتر ليزري لانير 060

(از رده خارج شده)

Lanier MP 6500

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير MP6500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Lanier LD225

دستگاه فتوکپي ليزري ريکو آفيشيو 3025

(از رده خارج شده)

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Lanier LD 127

دستگاه فتوکپي ديجيتالي لنير 127

(از رده خارج شده)


فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Lanier MP 7500

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير MP7500

(از رده خارج شده)

Lanier LD 1110

فتوکپي ديجيتالي لنير LD110

(از رده خارج شده)

Lanier LD 245

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير 245

(از رده خارج شده)

Lanier 5645

فتوكپي و پرينتر ليزري لانير 5645

(از رده خارج شده)

Lanier LD 055

فتوكپي و پرينتر ليزري لنير 055

(از رده خارج شده)

Lanier 5622

دستگاه فتوکپي لانير 5622

(از رده خارج شده)

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

Lanier 5627

دستگاه فتوکپي ديجيتالي لانير 5627

(از رده خارج شده)

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

Lanier LD 230

دستگاه فتوکپي ليزري لنير 230

(از رده خارج شده)

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Lanier MP 161

دستگاه فتوکپي ليزري لنير MP161

(از رده خارج شده)

Lanier MP 1900

فتوکپي ليزري لنير MP 1900

(از رده خارج شده)

Lanier MP 3500

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير MP3500

(از رده خارج شده)

Lanier MP 4500

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير MP4500

(از رده خارج شده)

Lanier LD 115

دستگاه فتوکپي ديجيتالي لانير 115

(از رده خارج شده)

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Lanier LD 118

دستگاه فتوکپي ديجيتالي لنير 118

(از رده خارج شده)

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Lanier LD 122

دستگاه فتوکپي ديجيتالي لنير 122

(از رده خارج شده)

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Lanier LD 035

فتوكپي و پرينتر ليزري لنير 035

(از رده خارج شده)

Lanier LD 045

فتوكپي و پرينتر ليزري لنير 045

(از رده خارج شده)

Lanier LD 151

فتوکپي و پرينتر ليزري لانير 151

(از رده خارج شده)

Lanier LD 160

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير 160

(از رده خارج شده)

Lanier LD 090

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير 090

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Lanier D 0105

فتوکپي و پرينتر ليزري لنير 0105

(از رده خارج شده)

Lanier 5040 MFD

فتوكپي ليزري لانير 5040

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Lanier 5455

فتوكپي و پرينتر ليزري لنير 5455

(از رده خارج شده)

Lanier 5040 CPS

فتوكپي و پرينتر ليزري لنير 5040

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Lanier 5265

فتوكپي و پرينتر ليزري لنير 5265

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Lanier 5470

فتوكپي و پرينتر ليزري لنير 5470

(از رده خارج شده)

43 مورد
از 1 تا 43

محصولات برتر

OEM 7588 دوکاره

صحافي دوکاره فنر پلاستيکي و فلزي 7588

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP 5001

دستگاه فتوکپي و پرينتر ريکو آفيشيوMP5001

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph EZ 200

دستگاه ريسوگراف EZ 200

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX COLOR 550

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph RZ 200 EP

دوپليکيتور ريسوگراف RZ 200 EP

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM فنري دوکاره2030

صحافي دوکاره الکتريکي فنر دوبل و مارپيچ 2030 با فنرانداز برقي

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph CZ 180

دوپليکيتور ريسوگراف CZ 180

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP C 6501

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی ریکو MPC 6501

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

HP Design Jet T795

پلاتر اچ پي ديزاين جت تي 795

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX EXCEL

کاغذ زيراکس اکسل

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Konica Minolta BIZHUB C452

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 452

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM A3 858 Trimmer

گيوتين قدرتي مدل 858 تا سايز A3

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 5775 / 5775A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5775

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 7556

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5000

دستگاه ريسوگراف رنگي HC 5000

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph comcolor 7050

ريسوگراف رنگي comcolor7050

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5500

ريسوگراف رنگي HC 5500

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

نظرسنجی

به نظر شما اشخاصي که بدون توجه به اصول اخلاق حرفه اي اقدام به سرقت و کپي غيرقانوني مطالب ساير وبسايتها از جمله COPYBAZAR مي نمايند، تا چه اندازه مي توانند مورد اعتماد مخاطبين خود، قرار بگيرند؟بالای صفحه

Copyright 2007-2017 Azerbaijan Office Equipments - All Rights Reserved. (Best viewed in: Firefox and Google Chrome)

بالای صفحه