لطفاً کمی صبر کنید!
جستجوی نام دستگاه
مرتب سازی بر اساس:
43 مورد
از 1 تا 43

Nashuatec MP 5000

دستگاه فتوکپي ناشواتک MP 5000

(آکبند)

Nashuatec D 485

دستگاه فتوکپي ليزري ناشواتک D485

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Nashuatec MP 2000

فتوکپي ليزري ناشواتک MP2000

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Nashuatec MP 1600

فتوکپي و پرينتر ليزري ناشواتک MP1600

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Nashuatec 1805

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ناشواتک 1805

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Nashuatec MP 9000

دستگاه فتوکپي ليزري ناشواتک MP9000

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Nashuatec 1505

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ناشواتک 1505

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Nashuatec D 7505

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 7505

(از رده خارج شده)

Nashuatec 3525

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 3525

(از رده خارج شده)

امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و اسکنر بر روي دستگاه
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ...

Nashuatec MP 2510

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ناشواتک MP2510

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Nashuatec DSM 735

فتوکپي و پرينتر ليزري ناشواتک 735

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Nashuatec MP 5500

فتوکپي و پرينتر ليزري ناشواتک MP5500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Nashuatec MP 6500

فتوکپي و پرينتر ليزري ناشواتک MP6500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Nashuatec D 6005

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 6005

(از رده خارج شده)

Nashuatec 10505

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 10505

(از رده خارج شده)

Nashuatec DSM 627

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ناشواتک 627

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))


فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Nashuatec DSM 632

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ناشواتک DSM632

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))


فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Nashuatec DSm 725

دستگاه فتوکپي ليزري ناشواتک 725

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Nashuatec D 8505

فتوکپي و پرينتر ليزري

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Nashuatec MP 7500

فتوکپي و پرينتر ليزري ناشواتک MP7500

(از رده خارج شده)

Nashuatec MP 1100

فتوکپي ديجيتالي ناشواتک MP1100

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Nashuatec DSM 730

دستگاه فتوکپي ليزري ناشواتک 730

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Nashuatec MP 161

دستگاه فتوکپي ليزري ناشواتک MP161

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Nashuatec MP 1900

فتوکپي ليزري ناشواتک MP 1900

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Nashuatec MP 3500

فتوکپي و پرينتر ليزري ناشواتک MP3500

(از رده خارج شده)

Nashuatec MP 4500

فتوکپي و پرينتر ليزري ناشواتک MP4500

(از رده خارج شده)

Nashuatec DSM 745

فتوکپي و پرينتر ليزري ناشواتک 745

(از رده خارج شده)

Nashuatec 4525

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 4525

(از رده خارج شده)

Nashuatec 5505

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 5505

(از رده خارج شده)

Nashuatec D 555

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 555

(از رده خارج شده)

Nashuatec D 440

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 440

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Nashuatec D 4850

فتوكپي ليزري ريكو آفيشيو 500

(از رده خارج شده)

Nashuatec D 465

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 465

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Nashuatec D 570

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک D570

(از رده خارج شده)

Nashuatec DSM 615

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ناشواتک 615

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Nashuatec DSM 618

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ناشواتک 618

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Nashuatec DSM 622

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ناشواتک 622

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Nashuatec 3545

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 3545

(از رده خارج شده)

Nashuatec 4545

فتوكپي و پرينتر ليزري ناشواتک 4545 ( معادل ريکو 2045 )

(از رده خارج شده)

Nashuatec D 3640

فتوكپي ليزري ناشواتک 3640

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Nashuatec 1305

فتوکپي ليزري روميزي ناشواتک 1305

(از رده خارج شده)

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري آسان و خروج کپي...

Nashuatec 2205

دستگاه فتوکپي ناشواتک 2205

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

Nashuatec 2705

دستگاه فتوکپي ديجيتالي ناشواتک 2705

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

43 مورد
از 1 تا 43

محصولات برتر

OEM 7588 دوکاره

صحافي دوکاره فنر پلاستيکي و فلزي 7588

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP 5001

دستگاه فتوکپي و پرينتر ريکو آفيشيوMP5001

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph EZ 200

دستگاه ريسوگراف EZ 200

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX COLOR 550

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph RZ 200 EP

دوپليکيتور ريسوگراف RZ 200 EP

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM فنري دوکاره2030

صحافي دوکاره الکتريکي فنر دوبل و مارپيچ 2030 با فنرانداز برقي

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph CZ 180

دوپليکيتور ريسوگراف CZ 180

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP C 6501

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی ریکو MPC 6501

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

HP Design Jet T795

پلاتر اچ پي ديزاين جت تي 795

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX EXCEL

کاغذ زيراکس اکسل

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Konica Minolta BIZHUB C452

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 452

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM A3 858 Trimmer

گيوتين قدرتي مدل 858 تا سايز A3

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 5775 / 5775A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5775

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 7556

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5000

دستگاه ريسوگراف رنگي HC 5000

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph comcolor 7050

ريسوگراف رنگي comcolor7050

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5500

ريسوگراف رنگي HC 5500

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

نظرسنجی

به نظر شما اشخاصي که بدون توجه به اصول اخلاق حرفه اي اقدام به سرقت و کپي غيرقانوني مطالب ساير وبسايتها از جمله COPYBAZAR مي نمايند، تا چه اندازه مي توانند مورد اعتماد مخاطبين خود، قرار بگيرند؟بالای صفحه

Copyright 2007-2017 Azerbaijan Office Equipments - All Rights Reserved. (Best viewed in: Firefox and Google Chrome)

بالای صفحه