لطفاً کمی صبر کنید!

فروش ویژه

Triumph Adler 2150

دستگاه کپي 2150

قیمت:   تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

Kyocera mita KM 5035

دستگاه کپي کيوسرا ميتا 4035

قیمت:   تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

Kyocera mita KM 4035

دستگاه کپي کيوسرا 4035

قیمت:   تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

Kyocera mita KM 4050

دستگاه فتوکپي کيوسرا ميتا KM 4050

قیمت:   تماس بگیرید

قیمت: تماس بگیرید

Kyocera mita KM 3035

دستگاه کپي کيوسرا ميتا 3035

قیمت:   5,200,000 تومان

قیمت: 4,680,000 تومان

به کانال ما در تلگرام بپیوندید

آخرین اطلاعات، قیمتها و فروشهای ویژه در:

https://telegram.me/COPYBAZAR
جستجوی نام دستگاه
مرتب سازی بر اساس:
39 مورد
از 1 تا 39

XEROX WorkCentre 5775 / 5775A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5775

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5755A / 5755

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5755

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5765 / 5765A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5765

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5745 / 5745A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5745

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5790 / 5790A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5790

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: 9,000,000 تومان

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentrePro 238

فتوکپي پرينتر اسکنر زيراکس WCP238

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentre 5855

فتوکپی پرینتر و اسکنر زیراکس 5855

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: 5,900,000 تومان

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5845

فتوکپی پرینتر و اسکنر زیراکس 5845

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: 5,700,000 تومان

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5875

فتوکپی پرینتر و اسکنر زیراکس 5875

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5665

زيراکس 5665

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5675

زيراکس 5675

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد

XEROX WorkCentre M35

دستگاه فتوکپي و پرينتر زيراکس M35

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentrePro 255

فتوکپي پرينتر اسکنر زيراکس WCP255

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentre 5655

زيراکس 5655

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5865

فتوکپی پرینتر و اسکنر زیراکس 5865

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5638

زيراکس 5638

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5687

زيراکس 5687

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: موجود نیست

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5020

فتوکپي، پرينتر و اسکنر زيراکس 5020

(آکبند)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentre M55

دستگاه فتوکپي و پرينتر زيراکس M55

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX DocumentCentre 555

دستگاه فتوکپي ديجيتالي زيراکس 555

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX CopyCentre 275

فتوکپي ديجيتالي زيراکس CC 275

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentre 5890

فتوکپی پرینتر و اسکنر زیراکس 5890

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5740 / 5740A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5740

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5735A / 5735

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5735

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 245

دستگاه فتوکپي و پرينتر زيراکس WC245

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentrePro 245

فتوکپي پرينتر اسکنر زيراکس WCP245

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentre 255

دستگاه فتوکپي و پرينتر زيراکس WC255

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX CopyCentre C35

دستگاه فتوکپي ديجيتالي زيراکس C55

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentre 5016

فتوکپي، پرينتر و اسکنر زيراکس 5016

(آکبند)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentre 238

دستگاه فتوکپي و پرينتر زيراکس WC238

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX CopyCentre 255

دستگاه فتوکپي ديجيتالي زيراکس 255

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

XEROX DocumentCentre 535

دستگاه فتوکپي ديجيتالي زيراکس 535

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX CopyCentre C45

دستگاه فتوکپي ديجيتالي زيراکس C45

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentre M45

دستگاه فتوکپي و پرينتر زيراکس M45

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX CopyCentre 238

دستگاه فتوکپي ديجيتالي زيراکس WC238

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX CopyCentre 245

دستگاه فتوکپي ديجيتالي زيراکس WC245

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX DocumentCentre 545

دستگاه فتوکپي ديجيتالي زيراکس 545

(از رده خارج شده)

قیمت: تماس بگیرید

XEROX WorkCentre 5645

زيراکس 5645

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: موجود نیست

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

XEROX WorkCentre 5632

زيراکس 5632

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

قیمت: تماس بگیرید

دستگاه فتوکپي و پرينتر ليزري سياه و سفيد
با اسکنر رنگي
پنل لمسي تمام رنگي

39 مورد
از 1 تا 39

محصولات برتر

OEM 7588 دوکاره

صحافي دوکاره فنر پلاستيکي و فلزي 7588

قیمت:   540,000 تومان

RICOH Aficio MP 5001

دستگاه فتوکپي و پرينتر ريکو آفيشيوMP5001

قیمت:   4,400,000 تومان

Risograph EZ 200

دستگاه ريسوگراف EZ 200

قیمت:   4,900,000 تومان

دولوپر Ricoh MP 7001

Original

قیمت:   330,000 تومان

یونیت درام قرمز Magenta Imaging Unit Km C650

Original

قیمت:   تماس بگیرید

XEROX COLOR 550

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

قیمت:   22,000,000 تومان

Risograph RZ 200 EP

دوپليکيتور ريسوگراف RZ 200 EP

قیمت:   4,900,000 تومان

OEM فنري دوکاره2030

صحافي دوکاره الکتريکي فنر دوبل و مارپيچ 2030 با فنرانداز برقي

قیمت:   860,000 تومان

Risograph CZ 180

دوپليکيتور ريسوگراف CZ 180

قیمت:   تماس بگیرید

RICOH Aficio MP C 6501

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی ریکو MPC 6501

قیمت:   6,800,000 تومان

HP Design Jet T795

پلاتر اچ پي ديزاين جت تي 795

قیمت:   تماس بگیرید

XEROX EXCEL

کاغذ زيراکس اکسل

قیمت:   تماس بگیرید

Konica Minolta BIZHUB C452

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 452

قیمت:   5,800,000 تومان

OEM A3 858 Trimmer

گيوتين قدرتي مدل 858 تا سايز A3

قیمت:   650,000 تومان

XEROX WorkCentre 5775 / 5775A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5775

قیمت:   تماس بگیرید

XEROX WorkCentre 7556

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

قیمت:   7,500,000 تومان

Risograph HC 5000

دستگاه ريسوگراف رنگي HC 5000

قیمت:   تماس بگیرید

Risograph comcolor 7050

ريسوگراف رنگي comcolor7050

قیمت:   28,000,000 تومان

Risograph HC 5500

ريسوگراف رنگي HC 5500

قیمت:   تماس بگیرید

نظرسنجی

به نظر شما اشخاصي که بدون توجه به اصول اخلاق حرفه اي اقدام به سرقت و کپي غيرقانوني مطالب ساير وبسايتها از جمله COPYBAZAR مي نمايند، تا چه اندازه مي توانند مورد اعتماد مخاطبين خود، قرار بگيرند؟بالای صفحه

Copyright 2007-2017 Azerbaijan Office Equipments - All Rights Reserved. (Best viewed in: Firefox and Google Chrome)

بالای صفحه