لطفاً کمی صبر کنید!
جستجوی نام دستگاه
مرتب سازی بر اساس:
83 مورد
از 1 تا 60

XEROX WorkCentre 7556

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Konica Minolta BIZHUB C452

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 452

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

RICOH Aficio MP C 6501

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی ریکو MPC 6501

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX COLOR 550

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX COLOR 560

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX COLOR 570

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Konica Minolta BIZHUB C454

فتوکپي و پرينتر رنگي کونيکا مينولتا بيزهاب

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 4500N

فتوکپي و پرينتر رنگي شارپ 4500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Konica Minolta BIZHUB C550

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 550

(از رده خارج شده)

XEROX WorkCentre 7525

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 4101N

فتوکپي، پرينتر، اسکنر رنگي ليزري شارپ 4101

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Konica Minolta BIZHUB C654

فتوکپي و پرينتر رنگي کونيکا مينولتا بيزهاب

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Copy functions Chapter
Cover and page insertion
Proof copy (print and screen)
Adjustment test print
Digital art functions
Job setting memory
Poster mode; Image repeat
Overlay
Stamping
Copy...

Konica Minolta BIZHUB C754

فتوکپي و پرينتر رنگي کونيکا مينولتا بيزهاب

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Copy functions Chapter
Cover and page insertion
Proof copy (print and screen)
Adjustment test print
Digital art functions
Job setting memory
Poster mode; Image repeat
Overlay
Stamping
Copy...

SHARP MX 5001N

فتوکپي، پرينتر، اسکنر ليزري شارپ 5001

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 5000N

فتوکپي، پرينتر، اسکنر ليزري شارپ 5000

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX WorkCentre 7535

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX WorkCentre 7545

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Konica Minolta BIZHUB C554

فتوکپي و پرينتر رنگي کونيکا مينولتا بيزهاب

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 7000N

فتوکپي و پرينتر رنگي شارپ 7000

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 6201N

فتوکپي و پرينتر شارپ 6201

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 6200N

فتوکپي و پرينتر رنگي شارپ 6200

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 5500N

فتوکپي و پرينتر رنگي شارپ 5500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 4501

فتوکپي و پرينتر رنگي شارپ 4501

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 3501N

فتوکپي و پرينتر رنگي شارپ 3501

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 3500N

فتوکپي و پرينتر رنگي شارپ 3500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

SHARP MX 4100N

فتوکپي، پرينتر، اسکنر رنگي ليزري شارپ 4100

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX WorkCentre 7530

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX DocuColor 250

دستگاه فتوکپي و پرينتر رنگي زيراکس 250

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX DocuColor 240

دستگاه پرينتر رنگي زيراکس DC 240

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Konica Minolta BIZHUB C350

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي بيزهاب 350

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاهي چند منظوره که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير و تمام رنگي، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي...

RICOH Aficio MP C 7501

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی ریکو MPC 7501

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX DocuColor 252

دستگاه زيراکس رنگي DC 252

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX DocuColor 2240

فتوکپي پرينتر اسکنر زيراکس داکيوکالر 2240

(از رده خارج شده)

XEROX DocuColor 260

دستگاه زيراکس رنگي DC 260

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه چاپ ديجيتال زيراکس با وضوحيت چاپ 2400dpi

Konica Minolta BIZHUB C451

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 451

(از رده خارج شده)

XEROX DocuColor 1632

فتوکپي پرينتر اسکنر زيراکس داکيوکالر 1632

(از رده خارج شده)

Develop INEO +550

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري دولوپ 550 پلاس

(از رده خارج شده)

imagistics CM 5520

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري ايميجيستيکس 5520

(از رده خارج شده)

Develop INEO + 450

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي دولوپ450 پلاس

(از رده خارج شده)

دستگاهي رنگي که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي گردد.

Oce' CS 231

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري اوسه 231

(از رده خارج شده)

Develop INEO +451

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري دولوپ 451 پلاس

(از رده خارج شده)

Konica Minolta BIZHUB C351

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي کونيکا مينولتا C351

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاهي چند منظوره که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير و تمام رنگي، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي...

Oce' CS 180

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي اوسه 180

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاهي چند منظوره که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير و تمام رنگي، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي...

imagistics CM 6520

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري ايميجيستيکس 6520

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX WorkCentrePro C2636

فتوکپي پرينتر اسکنر فکس زيراکس C2636

(از رده خارج شده)

SHARP MX 7001N

فتوکپي و پرينتر رنگي شارپ 7001

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

XEROX DocuColor 3535

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري زيراکس 3535

(از رده خارج شده)

Oce' CS 230

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي او سه 230

(از رده خارج شده)

دستگاهي رنگي که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي گردد.

Develop QC 2235

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي دولوپ 2235

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاهي چند منظوره که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير و تمام رنگي، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي...

imagistics CM 4520

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي ايميجيستيکس 4520

(از رده خارج شده)

دستگاهي رنگي که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي گردد.

MINOLTA DiALTA Color CF 3102

فتوكپي و پرينتر رنگي ليزري مينولتا CF 3102

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر رنگي ليزري
با سرعت 31 برگ در دقيقه و چهار درام

MINOLTA DiALTA Color CF 2002

فتوكپي و پرينتر رنگي ليزري مينولتا CF 2002

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر رنگي ليزري
با سرعت 20 برگ در دقيقه و چهار درام

Konica Minolta BIZHUB C652

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 652

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Konica Minolta BIZHUB C552

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 552

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Kyocera mita C 230

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي کيوسرا ميتا 230

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاهي چند منظوره که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير و تمام رنگي، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي...

Develop INEO + 350

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي دولوپ 350 پلاس

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاهي چند منظوره که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير و تمام رنگي، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي...

TOSHIBA E studio 2500C

فتوكپي و پرينتر ليزري رنگي توشيبا استوديو 2500C

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

TOSHIBA E studio 3500C

فتوكپي و پرينتر ليزري رنگي توشيبا استوديو 3500C

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

TOSHIBA E studio 3510C

فتوكپي و پرينتر ليزري رنگي توشيبا استوديو 3510C

(از رده خارج شده)

Konica Minolta BIZHUB C450

فتوکپي و پرينتر رنگي ديجيتالي بيزهاب 450

(از رده خارج شده)

دستگاهي رنگي که با قابليتهاي ممتاز و منحصر بفرد خود از قبيل کپي برداري، پرينت و اسکن اسناد حجيم، با وضوحيتي بي نظير، موجب صرفه جوئي فوق العاده در زمان و هزينه هاي دفتر کار شما مي گردد.

83 مورد
از 1 تا 60

محصولات برتر

OEM 7588 دوکاره

صحافي دوکاره فنر پلاستيکي و فلزي 7588

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP 5001

دستگاه فتوکپي و پرينتر ريکو آفيشيوMP5001

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph EZ 200

دستگاه ريسوگراف EZ 200

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX COLOR 550

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph RZ 200 EP

دوپليکيتور ريسوگراف RZ 200 EP

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM فنري دوکاره2030

صحافي دوکاره الکتريکي فنر دوبل و مارپيچ 2030 با فنرانداز برقي

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph CZ 180

دوپليکيتور ريسوگراف CZ 180

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP C 6501

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی ریکو MPC 6501

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

HP Design Jet T795

پلاتر اچ پي ديزاين جت تي 795

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX EXCEL

کاغذ زيراکس اکسل

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Konica Minolta BIZHUB C452

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 452

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM A3 858 Trimmer

گيوتين قدرتي مدل 858 تا سايز A3

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 5775 / 5775A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5775

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 7556

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5000

دستگاه ريسوگراف رنگي HC 5000

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph comcolor 7050

ريسوگراف رنگي comcolor7050

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5500

ريسوگراف رنگي HC 5500

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

نظرسنجی

به نظر شما اشخاصي که بدون توجه به اصول اخلاق حرفه اي اقدام به سرقت و کپي غيرقانوني مطالب ساير وبسايتها از جمله COPYBAZAR مي نمايند، تا چه اندازه مي توانند مورد اعتماد مخاطبين خود، قرار بگيرند؟بالای صفحه

Copyright 2007-2017 Azerbaijan Office Equipments - All Rights Reserved. (Best viewed in: Firefox and Google Chrome)

بالای صفحه