لطفاً کمی صبر کنید!
جستجوی نام دستگاه
مرتب سازی بر اساس:
42 مورد
از 1 تا 42

Rex Rotary MP 2000

فتوکپي ليزري رکس روتاري MP2000

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Rex Rotary 2885

دستگاه فتوکپي ليزري رکس روتاري 2885

(از رده خارج شده)

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Rex Rotary MP 9000

دستگاه فتوکپي ليزري رکس روتاري MP9000

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Rex Rotary 1808

دستگاه فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري 1808

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Rex Rotary 10508

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 10508

(از رده خارج شده)

Rex Rotary MP 1600

فتوکپي و پرينتر ليزري رکس روتاري MP1600

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Rex Rotary 7508

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 7508

(از رده خارج شده)

Rex Rotary 3508

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 3508

(از رده خارج شده)

امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و اسکنر بر روي دستگاه
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ...

Rex Rotary 1508

دستگاه فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري 1508

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Rex Rotary 6008

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 6008

(از رده خارج شده)

Rex Rotary DSM 632

دستگاه فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري DSM632

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))


فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Rex Rotary DSM 627

دستگاه فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري 627

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))


فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Rex Rotary MP 2510

دستگاه فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري MP2510

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Rex Rotary DSM 735

فتوکپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 735

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Rex Rotary MP 5500

فتوکپي و پرينتر ليزري رکس روتاري MP5500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Rex Rotary MP 6500

فتوکپي و پرينتر ليزري رکس روتاري MP6500

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Rex Rotary DSm 725

دستگاه فتوکپي ليزري رکس روتاري 725

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Rex Rotary 8508

فتوکپي و پرينتر ليزري

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوكپي و پرينتر ليزري براي حرفه اي ها
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
بزرگنمائي و كوچكنمائي و تنظيم رنگ اتوماتيك
هزينه كپي پائين و فاقد تونر مازاد
امكان بايگاني اسناد در هارد ديسك
امكان...

Rex Rotary MP 7500

فتوکپي و پرينتر ليزري رکس روتاري MP7500

(از رده خارج شده)

Rex Rotary MP 1100

فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري MP1100

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Rex Rotary DSM 745

فتوکپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 745

(از رده خارج شده)

Rex Rotary DSM 730

دستگاه فتوکپي ليزري گستتنر 730

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

دستگاه فتوكپي و پرينتر ليزري با پيشرفته ترين امکانات
امکان ذخيره کپي ها در حافظه تا 8000 برگ
امكان تهيه 35 برگ كپي يا پرينت در دقيقه
امكان كپي دورويه و تغذيه اتوماتيك اسناد
امکان نصب فاکس و...

Rex Rotary MP 3500

فتوکپي و پرينتر ليزري رکس روتاري MP3500

(از رده خارج شده)

Rex Rotary MP 4500

فتوکپي و پرينتر ليزري رکس روتاري MP4500

(از رده خارج شده)

Rex Rotary MP 161

دستگاه فتوکپي ليزري رکس روتاري MP 161

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Rex Rotary MP 1900

فتوکپي ليزري رکس روتاري MP 1900

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

Rex Rotary 1308

فتوکپي ليزري روميزي رکس روتاري 1308

(از رده خارج شده)

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري آسان و خروج کپي...

Rex Rotary 4508

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 4508

(از رده خارج شده)

Rex Rotary 5508

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 5508

(از رده خارج شده)

Rex Rotary 2238

دستگاه فتوکپي رکس روتاري 2238

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

Rex Rotary 2738

دستگاه فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري 2738

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و سريع
مواد...

Rex Rotary DSM 615

دستگاه فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري 615

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Rex Rotary DSM 618

دستگاه فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري 618

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Rex Rotary DSM 622

دستگاه فتوکپي ديجيتالي رکس روتاري 622

(کارکرده وارداتی (اروپا، آمریکای شمالی))

فتوکپي روميزي ليزري
کيفيت کپي عاليDPI 600 * 600
امکان تهيه کپي متوالي تا 99 برگ
داراي دو کاست تغذيه کاغذ براي سايزهاي مختلف
امکان تنظيم رنگ و نور دستي و اتوماتيک
کاربري فوق العاده آسان و...

Rex Rotary 3518

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 3518

(از رده خارج شده)

Rex Rotary 4518

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 4518

(از رده خارج شده)

Rex Rotary 8240 E

فتوكپي ليزري رکس روتاري 8240

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Rex Rotary 2955

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 2955

(از رده خارج شده)

Rex Rotary 2840

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 2840

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Rex Rotary 8250 E

فتوكپي ليزري رکس روتاري 8250

(از رده خارج شده)

Rex Rotary 2865

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 2865

(از رده خارج شده)

نسل اول دستگاههاي فتوکپي ديجيتال

Rex Rotary 2870

فتوكپي و پرينتر ليزري رکس روتاري 2870

(از رده خارج شده)

42 مورد
از 1 تا 42

محصولات برتر

OEM 7588 دوکاره

صحافي دوکاره فنر پلاستيکي و فلزي 7588

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP 5001

دستگاه فتوکپي و پرينتر ريکو آفيشيوMP5001

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph EZ 200

دستگاه ريسوگراف EZ 200

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX COLOR 550

دستگاه چاپ دیجیتال رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph RZ 200 EP

دوپليکيتور ريسوگراف RZ 200 EP

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM فنري دوکاره2030

صحافي دوکاره الکتريکي فنر دوبل و مارپيچ 2030 با فنرانداز برقي

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph CZ 180

دوپليکيتور ريسوگراف CZ 180

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

RICOH Aficio MP C 6501

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی ریکو MPC 6501

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

HP Design Jet T795

پلاتر اچ پي ديزاين جت تي 795

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX EXCEL

کاغذ زيراکس اکسل

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Konica Minolta BIZHUB C452

فتوکپي و پرينتر رنگي ليزري بيزهاب 452

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

OEM A3 858 Trimmer

گيوتين قدرتي مدل 858 تا سايز A3

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 5775 / 5775A

دستگاه فتوکپي پرينتر ( اسکنر رنگي ) زيراکس 5775

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

XEROX WorkCentre 7556

دستگاه فتوکپی و پرینتر رنگی زیراکس

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5000

دستگاه ريسوگراف رنگي HC 5000

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph comcolor 7050

ريسوگراف رنگي comcolor7050

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

Risograph HC 5500

ريسوگراف رنگي HC 5500

قیمت:   مخصوص مشاهده اعضاء

نظرسنجی

به نظر شما اشخاصي که بدون توجه به اصول اخلاق حرفه اي اقدام به سرقت و کپي غيرقانوني مطالب ساير وبسايتها از جمله COPYBAZAR مي نمايند، تا چه اندازه مي توانند مورد اعتماد مخاطبين خود، قرار بگيرند؟بالای صفحه

Copyright 2007-2017 Azerbaijan Office Equipments - All Rights Reserved. (Best viewed in: Firefox and Google Chrome)

بالای صفحه